Disclaimer

 DISCLAIMER

Size4you streeft er naar om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen.

Ondanks dit kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze

wordt ontvangen en/of juist is in de context waarin deze wordt gebruikt.

 

Size4you kan geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheden en voor onjuiste informatie

van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Size4you  kan geen enkele garantie geven  

ten aanzien van de juistheid of enig ander aaspect van deze informatie.

HYPERLINKS

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop  Size4you

heeft. Wij kunnen daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze

links of enig ander aspect van de informatie op de website van derden.

PRIVACY

Alle gegevens die u invoert,zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij

aan Size4you zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Size4you zonder uw toestemming uw

persoonlijkebgegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

COPYRIGHT

U heeft geen toestemming iets van de website over te nemen van de rechthebbende.

JURIDISCHE GELDIGHEID VAN DE DISCLAIMER

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekkinghebbend op deze

website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd met de wet zijn,

heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen die elders op deze website worden gedaan.